Lichtheid en zwaarte | 2019
ik 
buig voor
kracht in jou
samen zijn we niet 
alleen