Op je werk | nieuw perspectief
Je gevoelswereld uitdrukken in een Innerlijk Portret, verruimt je bewustzijn. ​​​​​​​
Warm nest | 2018
 *Je ervaart jezelf en wat in jou leeft bewust en op meerdere niveaus.
 *Je ontdekt de wijsheid van je lichaam en je emoties.
 *Je creativiteit gaat weer stromen.
 *De onbewuste trekkrachten in jou worden letterlijk tastbaar en zichtbaar.
 *Je komt in contact met je intuïtie en je innerlijke krachtbronnen.
 Deze ervaring en nieuwe inzichten helpen je om keuzes te maken in je werk. 
Passend hoe jij wilt creëren en werken.