Ik wil graag mijn leven leven zoals dat past bij wie ik in wezen ben. Door mijn innerlijke wereld te onderzoeken, in te zien van waaruit ik handel, ontstaat er bij mij ruimte voor inspiratie en creativiteit. ​​​​​Dit geeft mij innerlijke vrijheid. 
Mijn innerlijke leiders | 2019
Voor mij is innerlijk vrij zijn niet een doel dat afgevinkt kan of hoeft te worden. Voor altijd vrij zijn van twijfels, innerlijke blokkades of een permanente staat van geluk bereiken. Innerlijk vrij zijn, is een manier van leven. 
Contact maken met een neutraal - beschouwend deel in mijzelf. Het deel dat voelt, observeert, onderzoekt, luistert naar innerlijke conflicten en de stem van mijn hart. Het deelt dat voor mijn kwetsbaarheden zorgt. Het deel dat mij heelt en kiest om te handelen vanuit vrijheid en kracht.
Mijn innerlijk kompas | 2018
Dit deel ontdekte ik toen ik de regie nam over mijn eigen herstelproces. Toen ik leerde te luisteren naar de boodschappen van mijn lichaam en de fluisteringen van mijn hart. 
Sindsdien is dit deel van mij een steeds grotere aanwezige in mijn innerlijk. Iedere uitdaging in mijn leven of in ondernemerschap zie ik als een uitnodiging om naar binnen te gaan. Dieper en dieper te zakken. Bewust naar de pijn toe. Zodat die kan helen en ik mijn meest creatieve, vrije zelf kan worden. En daarmee het meest van betekenis kan zijn voor mijn dochters en de wereld om mij heen.