Als (informele) leider | aanleiding
Vernieuwing vraagt niet alleen iets anders van jouw organisatie, het vraagt iets anders van jou. 
Het begint bij jou. 
Wil ik het echt? | 2020

Misschien herken je jouw situatie in voorbeelden hieronder of heb je met een vergelijkbare situatie te maken:
 *Je hebt geprobeerd om een inspirerende omgeving te creëren in jouw organisatie of met jouw team. Toch blijft het bij de oude waarden: geld, structuren, systemen, de macht.
 *Je hebt een opdracht gekregen vanuit je bestuur die je onmogelijk lijkt. Je vraagt je af of de opdracht bij jou past? Of je het aan kunt of wilt nemen? 
 *Er zijn conflicten en weerstand, bij je team of bij jezelf. 
 *Er is een onuitgesproken, maar voelbare angst. Om uitgesloten te worden? Om een baan te verliezen?
 *Jouw leiderschap wordt niet geaccepteerd door jouw team. ​​
Ik geloof dat het mogelijk is om andere organisaties te vormen, als we een ander perspectief gaan zien. Op onszelf, onze rol en op mensen om ons heen. 
Dan ontstaat er een mogelijkheid om andere keuzes te maken en andere realiteiten te creëren.