vrouwelijke bron van de creativiteit

De vrouwelijke creativiteit ontspringt vanuit een andere bron dan waar we op worden aangesproken op school en in het werkveld.

Onze bron bevindt zich in ons lichaam. Het is dezelfde bron als de bron vanwaaruit onze seksualiteit ontspringt. Vanwaaruit onze vitaliteit en levensenergie voortkomt.

De thema’s waar vrouwen mee worstelen zijn anders dan de thema’s uit het mannenveld.

Logischerwijs, doorlopen de vrouwen een ander pad in het leven en hebben ze zich aan andersoortige diepgewortelde overtuigingen te onttrekken. Andere (overgedragen) trauma’s te helen.

vrouwenveld

Ik voel me verbonden met vrouwen en het vrouwenveld. Als een vrouw maak ik daar vanzelf onderdeel van uit. Mijn dochters maken er ook onderdeel van uit.

Het is dat door me bewust aan dit veld te verbinden, mijn creatieve werk ontwikkelde naar kunstenaarschap.

Dus, ik richt me op vrouwen en vrouwelijke creativiteit vanwege deze redenen….en vast nog veel meer.

Iets bijdragen aan bekrachtigen van dit veld biedt me zingeving en maakt me ontzettend blij….

en de mannen dan?

Dit is wat ik ongeveer verteld zou hebben, als ik voor het lange verhaal had gekozen.

Waarschijnlijker is echter dat ik voor een korte en een luchtige versie had gekozen.

En dan had ik mijzelf en de vrouwen tekort gedaan.

En nu kan de vragensteller dit rustig in zichzelf opnemen en heb ik het gelijk met meer mensen kunnen delen ☺️.

PS: als je je nu nog afvraagt; en de mannen dan?

Dan zeg ik, ook de mannen moeten voor bepaalde vraagstukken bij mannen zijn. Bij voorkeur kiezen ze voor de mannen die de gezonde mannelijkheid in de wereld willen brengen. En die zijn er! Steeds meer 🙏